Farligt avfall - Eco Simplex®

Eco Simplex® är ett komplett system för farligt avfall och passar alla typer av företag. Oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Hyr container - för ditt avfall

En SUEZ-container sparar tid, inte minst fritid, då du slipper köerna vid kommunens återvinningscentral. 

Återvinningscentraler

Här finns information om de återvinningscentraler som SUEZ driver. Återvinningscentralerna är till för privatpersoner men på vissa av dem är även tillgängliga för företag.

Stopp i avloppet?

Vi löser allt från avloppsproblem till tömning av tankar och du slipper onödiga driftsstopp. Vi rengör och löser stopp med högtrycksspolning.